DANCE A NEVER ENDING STORY
LESGELD

INSCHRIJVING

Inschrijving geldt voor een heel jaar, ongeacht of er in termijnen wordt betaald.

Word je lid op 1 oktober dan loopt je inschrijving tot en met 30 september van het jaar daarop, word je lid op 14 mei dan loopt je inschrijving tot en met 13 mei van het jaar daarop.

Nieuwe leden kunnen ook kiezen voor een half jaar dansen of sporten. Dit dien je aan te geven op het inschrijfformulier.

Wil je na een half jaar stoppen dan dien je, een maand voordat het halve jaar eindigt een e-mail te sturen.

Als je verder gaat dan wordt de inschrijving doorlopend. Indien je niet op het inschrijformulier hebt aangegeven dat je een half jaar wil dansen en/of sporten dan schrijf je in voor een seizoen. Bij geen schriftelijke afmelding voor het einde van je jaar (via de e-mail), loopt de inschrijving door naar het volgende seizoen. Hierbij verplicht u zich tot betalen van het lesgeld van het gehele cursusjaar. Helaas zijn hier geen uitzonderingen op.

Als een leerling een jaar lid is, kunt u PER MAAND opzeggen.

Opzeggingen dienen altijd door een der ouders/verzorgers te geschieden bij leerlingen jonger dan 18 jaar.

U kunt niet mondeling en via de WhatsApp opzeggen!VOORTIJDIGE BEËINDIGINGRESTITUTIE LESGELD

 

Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als er, door omstandigheden, geen les gegeven kan worden. Daarvoor in de plaats zal er een alternatief geboden worden. Dit wordt via de e-mail naar u gecommuniceerd.

 

 

BETALING LESGELD


Er zijn verschillende tarieven. Dit komt omdat we met verschillende soorten lessen en lesduur te maken hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden om het lesgeld te betalen. Deze staan op de factuur vermeld.

De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangen factuur.

Mocht de betaling, na de betalingsherinnering, uitblijven dan zijn wij helaas genoodzaakt om 10% van het lesgeld bovenop het openstaande lesgeld in rekening te brengen.

 

Onderstaand ziet u de tarieven en mogelijkheden:

 

HET VOLGEN VAN EEN 2E LES

 

Als u een tweede les in de week wilt volgen, dan betaalt u voor de goedkoopste les de helft.

Er geld geen korting voor de demo les, trampoline dance workout en de tiktok lessen. U krijgt geen korting bij het volgen van een halfseizoen of als u eerder, na een jaar lid te zijn geweest, stopt in het seizoen (bij eerder stoppen wordt er een nieuwe factuur opgemaakt, deze is dan zonder de korting..

Volgt u een derde of vierde les dan krijgt u steeds 50 % korting.

 

 

MEERDERE GEZINSLEDEN

 

Als 3 leden uit 1 gezin op les zitten dan krijgt u € 10.- extra korting.

Als 4 leden uit 1 gezin op les zitten dan krijgt u € 25.- extra korting.

LESGELD per seizoen

 

Adv/kidsdance

Streetdance/hiphop (45 minuten les)

Streetdance/hiphop (60 minuten les)
Moderne dans
Demoteam (45 minuten les)

Demoteam (60 minuten les)

Zumba

Pilates

Bokwa

Onbeperkt dansen of sporten
Trampoline dance fitness (10-strippenkaart)

Mindfulness voor kinderen (1 blok van 10 lessen)

 

 

*De 10-strippenkaart is 12 lesweken geldig.

per jaar

 

 € 175.-

 € 175.-

 € 195.-

 € 195.-

 € 175.-

 € 195.-

 € 220,-

 € 220,-

 € 220,-

 € 500,-

 €   75,-

 €   80,-

per half jaar

 

€   97,50

€   97,50

€ 107,50
€ 107,50

€   85,-

€   95,-

€  120,-

€  120,-

€  120,-

div. mogelijkheden

 

STICHTING LEERGELD

 

Dansstudio Shirley werkt samen met stichting Leergeld. Dit is een stichting die er oa. voor zorgt dat kinderen kunnen dansen of sporten op het moment dat het financieel wat moeilijker gaat. Zij betalen dan de kosten voor het dansen of sporten

Bijgevoegd de link.